Chuyên mục: Không Gian & Thời Gian

Không Gian & Thời Gian

Chứng minh thực tại khác của thời gian từ thuyết lượng tử

Quyển sách có tiêu đề “Thuyết hữu sinh trung tâm luận: làm thế nào sự sống và ý thức là những chìa khóa giúp chúng ta nhận biết vềbản chất của […]